Stichting Issy
Issy is een social enterprise start-up die vraag en aanbod van vrijwilligerswerk op een laagdrempelige, transparante en snelle manier bij elkaar brengt middels een digitaal platform in de vorm van een app.
Issy is een initiatief van Voedselbanken Nederland, ondersteund door het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.
Issy is een stichting. Voor de (verdere) ontwikkeling van de app en het onderhoud ervan is een Besloten Vennootschap opgericht, waarvan de aandelen voor 100% worden gehouden door de stichting.

Lees hier ons beleidsplan
Ons beloningsbeleid: Issy is geheel gericht op het zoeken van vrijwilligers. Dus ook de bestuurders van Stichting Issy werken geheel op vrijwillige basis.
Indien de financiën dat toelaten ontvangen ze wel onkosten- en reisvergoedingen, gemaximeerd tot hetgeen voortkomt uit de richtlijnen van de fiscus.
"Een frisse aanpak in vrijwilligerswerk geeft ook jongeren de ruimte om hun bijdrage te kúnnen leveren"
Th.P.M. Hillemans
Voorzitter
"De eenvoudigste manier om de maatschappij een handje te helpen!"
M. van Rijswijk
Secretaris/penningmeester

Lees hier ons jaarverslag
Contact
Stichting Issy
Meidoornkade 19
3992 AG Houten
hallo@issy.nu

RSIN/fiscaal nr: 858101944